Akreditovaný online kurz Dynamika dětského traumatu v kontextu každodenní práce učitele

3500,00 

Čtvrté opakování úspěšného akreditovaného online kurzu od Děti jsou taky lidi pro učitele na úrovni mateřské, základní i střední školy, kteří se zajímají o psychický stav dětí, s nimiž pracují.

Cílem je seznámit profesionály pracující s dětmi s tím, jak trauma ovlivňuje náš mozek, tělo, prožívání a chování. Pochopení těchto souvislostí může snížit frustraci, kterou učitelé ve své práci často pociťují. Součástí kurzu jsou také techniky, které učitelé mohou používat pro snížení napětí a pro pocit větší životní spokojenosti.

Jaké získáte kompetence?

 • Poznáte, jak se dětské trauma projevuje, a zlepšíte svou schopnost jej rozpoznat.
 • Dokážete na projevy traumatu reagovat citlivěji a být dítěti potřebnou oporou, aby ve škole mohlo lépe fungovat.
 • Naučíte se u sebe s předstihem vnímat hrozící přetížení stresovou situací.
 • Ovládnete relaxačních techniky, kterými můžete rychle pomoci sobě i dětem.
 • Získáte vhled do případných vlastních zranění a nástroje, jak s nimi dlouhodobě pracovat, aby již nevědomě neovlivňovala vaše jednání.

Základní informace

Lektorka PhDr. Michala Škrábová, Ph.D.
Délka 4x 90 minut (8 vyučovacích hodin)
Termín Pátek 3. 5. 2024 (17:00 – 20:30) + sobota 4. 5. 2024 (9:00 – 12:30)
Forma Online kurz s prožitkovými aktivitami a moderovanou diskuzí
Kapacita 40 účastníků
Záznam k dispozici 30 dní

Vzdělávací program je akreditován MŠMT v systému DVPP pod jednacím č. 8596/2023-6-470. Nositelem akreditace je Zdeňka Šíp Staňková (Děti jsou taky lidi), IČ 87296705, viz djtl.cz/akreditace. Kurzy lze hradit z OP JAK Šablony. Doporučujeme zařadit pod tematický okruh „well-being a psychohygiena“.

Další informace o kurzu a co o něm řekli vaši kolegové v detailním popisu níže.

Instrukce pro objednání

 • Aktuálně můžete vytvořit nezávaznou objednávku. Po vyhlášení termínu vám napíšeme a budete moci objednávku zaplatit nebo stornovat.
 • Pokud potřebujete k proplacení proforma fakturu, uveďte to do poznámky objednávky.
 • Pokud objednáváte pro více lidí, uveďte do poznámky jména a emaily všech účastníků.
 • Připojení ke kurzu vám zašleme den před začátkem kurzu. Po kurzu obdržíte záznam přístupný 30 dní a osvědčení o absolvování kurzu s náležitosti nutné pro proplacení kurzu z šablon ( viz níže).
Katalogové číslo: - Kategorie:

Popis

Co se v kurzu dozvíte?

Trauma a komplexní traumatická porucha

 • Co je trauma a jak vzniká?
 • Co je komplexní traumatická porucha?
 • Jak stres ovlivňuje naše tělo a jak trauma ovlivňuje mozek?
 • Jaké jsou časté následky traumatu?
 • Jak se u dětí projevuje naučená bezmocnost a zamrznutí?
 • Jak se trauma projevuje v různých vývojových fázích?
 • Jaké jsou nejčastější dětské reakce na stres?
 • Jak se liší projevy poruch učení a projevy traumatu?

Školní praxe

 • Příklady traumatu z reálného života ve škole.
 • Relaxační techniky pro zmírnění napětí.
 • Jak mohu jako učitel poskytnout podporu v rámci mé komfortní zóny.
 • Osobnost učitele a co je pro tuto práci náročné?
 • Kde mohu najít pro sebe podporu?
 • Jaké wellbeing aktivity mohu jako učitel realizovat pro sebe?
 • Jak se nerozčílit?
 • Jaké wellbeing aktivity mohu jako učitel realizovat pro děti?
 • Jaké wellbeing aktivity mohu jako učitel podpořit ve škole?

Jak bude kurz probíhat?

V přednáškové části se dozvíte, jak u dětí vzniká trauma a co vše je jím ovlivněno. Budeme se zabývat tím, jak se trauma projevuje v různých vývojových fázích a jak u dětí, které si prošly různými stresujícími událostmi. Bude diskutováno, jak se liší projevy poruch učení a posttraumatické stresové poruchy. Na modelových situacích si vyzkoušíte, jak v praxi jednat s traumatizovanými nebo náročnými dětmi.

Zkusíte si na sobě několik technik uvolnění napětí a dostanete tipy, jak ve třídě nastolit atmosféru většího bezpečí a důvěry. Součástí kurzu bude také prostor k diskuzi s dalšími učiteli, pro které je důležité, jak se učitel i žáci ve třídě cítí. Mluvit se bude např. o tom, co může učitel udělat sám pro sebe, aby se cítil celkově spokojenější a aby vykonával svou náročnou práci s větší radostí a smysluplností. V diskuzních částech lze na vaše přání probrat některá témata více do hloubky. Doporučujeme využít prostor i ke konkrétním dotazům z vaší praxe, čímž si nejen upevníte nabyté znalosti, ale také napomůžete tomu, aby byl kurz maximálně relevantní právě pro vás.

Den po skončení kurzu obdržíte na email odkaz na záznam všech částí. Osvědčení o absolvování kurzu vám zašleme do konce týdne následujícího po kurzu.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro všechny učitele a další profesionály pracující s dětmi, kteří by se chtěli dozvědět více o tom, jak lépe pečovat sami o sebe, jak porozumět dětem s traumatickým poraněním a jak budovat ve třídě vzájemné respektující vztahy. Pro ty, kterým není jedno, jak se děti v jejich třídě cítí, co si myslí, a jací dospělí z nich vyrostou.

Co řekli o kurzu vaši kolegové?

„Po absolvování tohoto kurzu si nebudete vyčítat, že děláte málo. Zjistíte, jaká je Vaše role a budete připraveni dítěti pomoci, ale nebudete se užírat a trápit situací, kterou nemůžete ovlivnit.“ – Staňka, leden 2024

„Kurz byl vedený na profesionální úrovni; vyvážena byla teorie a praxe a možnost diskuze a praktické probrání konkrétních dotazů.“ – Hanka, leden 2024

„Tento kurz mimo velice vhodně podaných informací předá pedagogům ujištění, že to, co dělají, dělají, jak nejlépe umí, dodá jim odvahu vyzkoušet jiné metody, přístupy k problémovým dětem, získat odstup, snad i nadhled, a zejména ujištění, že i snaha a malý pokrok má smysl.“ – anonymní účastník, leden 2024

„Cenná zkušenost a úžasná lektorka. Doporučuji na 100%“ – Věra Bortolin, leden 2024

„Kurz byl velmi dobře zpracovaný, zábavný a poučný – moc za něj děkuji. Problematika byla detailně vysvětlena a paní Škrábová mě motivovala k novým krokům, které budu aplikovat při své výuce. Také moc děkuji všem z Deti Jsou Taky Lidi, kteří se na kurzu, jeho chodu a všem okolo toho podíleli. Doplňující dokumenty, které mi byly zaslány posléze, jsou skvělým bonusem. Mockrát děkuji za sdílení všech informaci a veškerou péči s tím spojenou.“ – Anežka O’Leary Bescec, únor 2024

Kdo vás kurzem provede

PhDr. Michala Škrábová, Ph.D.

Vystudovala Psychologii na Univerzitě Karlově. V rámci doktorátu pobývala několik měsíců v Hirošimě. Více než 10 let vyučovala na VŠ Interkulturní psychologii, Mediální psychologii a Komunikaci. Pracovala s dětmi se speciálními potřebami. Žije s francouzsko-polským přítelem a dvěma trilingvními dcerami ve francouzských Alpách a pokouší se inspirovat francouzské matky k víc kontaktnímu a intuitivnímu přístupu k rodičovství v rámci seminářů zdarma. Ve Francii pracuje jako psycholožka pro děti i dospělé a poskytuje psychologické konzultace v Online psychologické poradně pro Čechy v zahraničí, kterou spoluzaložila.